Odkazy

Tipy, kde na internetu získat zajímavé informace

Časopisy

Články

Rozhovory

Knižní tipy

Místopis

Kde hledat

Bibliografie dějin Českých zemí

BDČZ poskytuje na webu veřejný bezplatný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 500 000 záznamů odborné literatury od r. 1990, výběrově od r. 1945.

Bibliografie české a slovenské historiografie

Souborný katalog zpřístupňuje databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska, Bibliografie českého archivnictví, Akademická encyklopedie českých dějin a Databáze dějin všedního dne a umožňuje jejich společné prohledávání. 

Digitální knihovna

Tisíce digitalizovaných dokumentů z českých knihoven na jednom místě.

E-knihy online a legálně

Portál indexuje 1,3 mil. e-knih a dalších elektronických dokumentů s plným textem v různém režimu zpřístupnění. Některé jsou volně dostupné, k jiným potřebujete registraci nebo si je přečtete pouze v knihovně.

Eknihy zdarma

Databáze knih ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.

PDF knihy

Na těchto stránkách jsou zastoupeny dvě alternativy knih v PDF formátu. První je pouze text na bílém pozadí (zdrojem je převážně Městská knihovna v Praze), druhý typem je naskenovaný obraz původní knihy.

Bohemian Library

Bohemian Library is an independent, nonprofit, civic groups, whose aim is to gather, collect and publish Czech written texts and books in electronic form. The basic source is the National Library of the Czech Republic, Moravian Library and other similar institutions. All published books are not subject to copyright law.

Digitální repozitář UK

Digitální repozitář UK zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na Univerzitě Karlově a open access časopisy Vydavatelství FF UK.

Časopisy nakladatelství Karolinum

Nakladatelství Karolinum vydává více než dvacet vědeckých časopisů z oblasti humanitních i přírodních věd, medicíny, práva, pedagogiky a ekonomie. Všechny své časopisy publikuje jako časopisy otevřené.

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Otevřený přístup k plným textům akademických prací (časopisů, monografií, sborníků) vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, ČR).

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Digitální archiv časopisů nabízí k volnému prohlížení více než 50 titulů historických novin a časopisů.

Scriptum.cz

Česká exilová a samizdatová periodika.

Antologie textů z disentu a exilu

Výběr článků, úvah a studií z let 1969–1989.

Ústav pro studium totalitních režimů

Publikace ke stažení.

Biografický slovník

Heslář si klade za cíl přinést vědecky ověřené informace o životě, činnosti a díle osobností politického, společenského, hospodářského, technického, vědeckého, kulturního v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v průběhu celých dějin – zachycuje vedle osob již nežijících i významné osobnosti žijící.

eBadatelna Archivu bezpečnostních složek

Elektronická badatelna Archivu bezpečnostních složek slouží k dálkovému nahlížení do archiválií. Jde jak o nové archivní pomůcky, tak o pomůcky, jež byly přepsány z tištěné verze. Zobrazení a vyhledávání v nich nevyžaduje registraci, nicméně po kliknutí na příslušný sken si aplikace vyžádá Vaši autorizaci.

Národní archivní portál

Vyhledávání v evidenci národního archivního dědictví České republiky.

Matriky (online)

Odkazy na příslušné archívy v ČR, v nichž se nacházejí digitalizované matriky.

VadeMeCum (Národní archiv)

Digitální badatelna umožňuje přístup ke sbírkám a fondům ve správě Národního archivu. Aplikace poskytuje základní informace o archivních fondech a sbírkách a v některých případech poskytuje přímý přístup ke zdigitalizovaným archiváliím.

Databáze české DNA

Genabáze: Česká Y-DNA a Česká mtDNA.

Český národní korpus

Aplikace (vyhledávač) KonText je základním nástrojem pro práci s korpusy ČNK. Ty zahrnují vedle psaného současného jazyka (v rozsahu přes 4 mld. slov) i soubory spontánního mluveného jazyka (přes 7 mil. slov), diachronní korpus starších textů a paralelní korpus InterCorp obsahující překlady z nebo do více než 30 jazyků.

Virtuální mapová sbírka

64214 map. Virtuální mapová sbírka vznikla jako jeden z výstupů projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Cílem tohoto projektu, financovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI, je navrhnout a ověřit nové postupy digitalizace a zpřístupňování kartografických děl ve webových aplikacích.

Archeologický atlas ČR

Stránky vycházejí ze dvou vydaných knih a v některých ohledech je dále rozšiřují. Na stránkách Archeologického atlasu ČR najdete stručný popis archeologických lokalit, jejich geografické souřadnice, galerii fotografií, mapy a plány ke stažení a výběr odborných i populárních článků ve fulltextové podobě.

Encyklopedie Migrace

Posláním projektu je dlouhodobě rozvíjet interaktivní, odborně-výkladový slovník soudobé migrace ve světě. Ve spolupráci s univerzitami chceme vytvořit unikátní akademickou platformu, která bude široké veřejnosti nabízet základní důvěryhodnou orientaci v současném světě kolem nás – pohledem migrace.

Kam se podívat

Paměť národa

Databáze pamětníků je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek v Evropě (událostí 20. století). Veřejnosti je přístupná online.

Po stopách T. G. Masaryka

Místa pobytu, spisy, korespondence, zajímavosti o životě a díle TGM.

Historická korespondence online

Portál shromažďující informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování.

Rod & Clan
Rodopisná databáze příjmení.

Digitalizované pobytové přihlášky

Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914.

1968: Denní svodky a informace Hlavní správy Státní bezpečnosti

Hlavní správa Státní bezpečnosti jako ústřední orgán politické policie v roce 1968 pro nadřízené složky zpracovávala periodické – v podstatě každodenní – Denní svodky (do 17. července) a Denní informace (od 25. září), které názorně ukazují vývoj tzv. operativního zájmu státně bezpečnostního aparátu v průběhu Pražského jara i po okupaci vojsky Varšavské smlouvy.

1989: Denní situační zprávy FMV

Situační zprávy byly písemné informace, které v rámci informačního toku ve strukturách ministerstva vnitra podávaly příslušným útvarům či funkcionářům přehled o aktuálním dění. K nahlédnutí jsou zde uspořádány situační zprávy FMV, jež chodily „na stůl“ nejvyšším představitelům ministerstva vnitra a komunistické strany.

Další zajímavé stránky

DeepL Translator

Jeden z nejlepších překladačů na internetu.

Forvo

Výslovnost cizích slov a jmen.

Avalon Project

The Avalon Project is a digital library of documents relating to law, history and diplomacy. The project is part of the Yale Law School Lillian Goldman Law Library.

Paperity

The first multidisciplinary aggregator of Open Access journals and papers. Keep on top of recent discoveries and never hit a paywall.

Internet Archive

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more.

Our World in Data

To understand issues that are affecting billions, we need data. We need to carefully measure what we care about and make the results accessible in an understandable and public platform. The publication we are building has this goal. Through interactive data visualizations we can see how the world has changed; by summarizing the scientific literature we can understand why.

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities

Open-access database publishing English abstracts of articles and reviews that appear mostly in national languages in scientific journals devoted to social sciences and humanities in Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic as well as in Bosnia and Herzegovina, Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia, Slovenia and Ukraine.

The First Amendment Encyclopedia

The encyclopedia includes articles on court cases, people, concepts and legal terms, laws and proposed laws and issues related to the five freedoms.

Text Analyzer

Free software utility which allows you to find the most frequent phrases and frequencies of words. Non-English language texts are supported. It also counts number of words, characters, sentences and syllables. Also calculates lexical density.

WikiArt

Visual Art Encyclopedia is the best place to find art online. Discover paintings and photographs in a searchable image database with artist biographies.

Rare Historical Photos

Rare Historical Photos is a website/blog exclusively dedicated to historical and rare photographs. Each historical photograph has a story to tell, each of them documents a major event in human history, each photo is a way to grasp the full meaning of the past.

LIFE photo archive

Search millions of photographs from the LIFE photo archive, stretching from the 1750s to today. Most were never published and are now available for the first time through the joint work of LIFE and Google.

The New York Public Library

Digital Collections. Explore 914,267 items digitized from The New York Public Library’s collections.This site is a living database with new materials added every day, featuring prints, photographs, maps, manuscripts, streaming video, and more.

New York City Municipal Archives Online Gallery

Welcome to the New York City Municipal Archives Online Gallery of over 1.6 million images. Selected from the world-class historical collections of the Archives, most of these unique photographs, maps, documents, motion picture and audio recordings are being made accessible for the first time.

Global Terrorism Database

Unlike many other event databases, the GTD includes systematic data on domestic as well as international terrorist incidents that have occurred during this time period and now includes more than 200,000 cases.  

Stanford Encyclopedia of Philosophy

The Stanford Encyclopedia of Philosophy organizes scholars from around the world in philosophy and related disciplines to create and maintain an up-to-date reference work.

ELT (Extremely large telescopes)

Extremely large telescopes are considered worldwide to be one of the highest priorities in ground-based astronomy. They will lead to a greater advancement of astrophysical knowledge, allow a deeper exploration of our Universe, and give sharper views of cosmic objects than ever before. 

The Earth Impact Database (EID)

The Earth Impact Database (EID) comprises a list of confirmed impact structures from around the world. To date, there are 190 confirmed impact structures in the database.

The True Size
It is hard to represent our spherical world on flat piece of paper. Cartographers use something called a „projection“ to morph the globe into 2D map. The most popular of these is the Mercator projection. Every map projection introduces distortion, and each has its own set of problems.

Webb Space Telescope

The James Webb Space Telescope is an ambitious scientific endeavor to answer these questions. Webb builds on the legacy of previous space-based telescopes to push the boundaries of human knowledge even further, to the formation of the first galaxies and the horizons of other worlds.