Hloupé americké desetiletí

Byl to právě tento druh křečovitého a výbušného šíření hněvu, před kterým se nás snažil ochránit James Madison, když připravoval americkou ústavu. Tvůrci ústavy byli vynikající sociální psychologové. Věděli, že demokracie má Achillovu patu, protože závisí na kolektivním úsudku lidu, a že demokratická společenství podléhají „bouřlivosti a slabosti nezřízených vášní“.

Klíčem k vytvoření republiky proto bylo vybudovat mechanismy, které by zpomalily dění, zklidnily vášně, vyžadovaly kompromisy a poskytly vůdcům určitou izolaci od momentálního vzrušení a zároveň je pravidelně, v den voleb, pohnaly k odpovědnosti před lidem. Technologické společnosti, které v letech 2009 až 2012 posílily viralitu, nás přivedly hluboko do Madisonovy noční můry.

Ukázky a citace z eseje psychologa Jonathana Haidta Proč bylo posledních deset let amerického života jedinečně hloupých.

Jonathan Haidt v ní analyzuje společenské změny a vliv sociálních médií na fungování demokracie. Autor se zabývá politikou, etikou, emocemi a pracuje jako profesor New York University Stern School of Business.

Rozsáhlá úvaha vyšla v časopisu The Atlantic, celý text je k dispozici zde:

Why the Past 10 Years of American Life have Been Uniquely Stupid


Citované pasáže jsou kráceny a upraveny, aniž by to změnilo jejich vyznění:

Jeden z inženýrů Twitteru, který pracoval na tlačítku „Retweet“, prozradil, že svého vylepšení lituje, protože díky němu se Twitter stal ještě hnusnějším místem. Když sledoval, jak se díky používání nového nástroje tvoří na Twitteru davy, pomyslel si: „Možná jsme právě dali čtyřletému dítěti do ruky nabitou zbraň.“

Jako sociální psycholog, který studuje emoce, morálku a politiku, jsem to viděl také. Nově upravené platformy byly téměř dokonale navrženy tak, aby v nás probudily naše nejmoralističtější a nejméně přemýšlivé já.

Mnozí citují Madisonovy poznámky o vrozeném lidském sklonu k „frakcím“, čímž myslel naši tendenci dělit se na týmy nebo strany, které jsou tak roznícené „vzájemnou nevraživostí“, že jsou „mnohem více nakloněny se navzájem štvát a utlačovat než spolupracovat pro své společné dobro“.

Tento esej však pokračuje méně citovaným, ale stejně důležitým poznatkem o náchylnosti demokracie k trivialitě. Madison poznamenává, že lidé jsou natolik náchylní k frakcionářství, že „tam, kde se nenaskytne žádná podstatná příležitost, postačily i ty nejlehkomyslnější a nejfantastičtější rozdíly k tomu, aby roznítily jejich nepřátelské vášně a podnítily nejprudší konflikty“.

Sociální média lehkovážnost umocnila a zároveň ji učinila zbraní. Je teď naše demokracie zdravější, když se na Twitteru strhla hádka kvůli šatům Melanie Trumpové na vzpomínkové akci k 11. září, které měly švy, jež tak trochu připomínaly mrakodrap?

Nejde jen o plýtvání časem a pozorností, ale o neustálé oslabování důvěry. Autokracie může nasadit propagandu nebo použít strach, aby motivovala chování, které si přeje, ale demokracie závisí na přijetí legitimity pravidel, norem a institucí. Slepá a neodvolatelná důvěra v určitou osobu nebo organizaci není nikdy oprávněná. Když však občané ztratí důvěru ve zvolené vůdce, zdravotnické orgány, soudy, policii, univerzity a integritu voleb, pak se každé rozhodnutí stává sporným; každé volby se stávají bojem na život a na smrt o záchranu země před druhou stranou.

Nedávné akademické studie naznačují, že sociální média skutečně narušují důvěru ve vlády, zpravodajská média a lidi a instituce obecně. Pracovní dokument, který nabízí nejkomplexnější přehled výzkumu, vedený sociology Philippem Lorenz-Spreenem a Lisou Oswaldovou, dochází k závěru, že „velká většina uváděných souvislostí mezi používáním digitálních médií a důvěrou se zdá být pro demokracii škodlivá“. Literatura je složitá – některé studie ukazují na přínosy, zejména v méně rozvinutých demokraciích – ale přehled zjistil, že sociální média celkově posilují politickou polarizaci, podporují populismus, zejména pravicový, a jsou spojena s šířením dezinformací.

Mnozí analytici, včetně mě, kteří tvrdili, že Trump nemůže vyhrát všeobecné volby, se opírali o intuici, která říkala, že skandály jako nahrávka Access Hollywood (na níž se Trump chlubil sexuálním napadením) jsou pro prezidentskou kampaň fatální. Dnes to však už nic neznamená – alespoň ne něco, co by bylo trvalé a na čem by se lidé široce shodli.

Co se změnilo v desátých letech? Vraťme se k metafoře onoho inženýra z Twitteru o předání nabité zbraně čtyřletému dítěti. Zlý tweet nikoho nezabije; je to pokus někoho veřejně zostudit nebo potrestat a zároveň vysílat vlastní ctnost, genialitu nebo kmenovou loajalitu. Je to spíše šipka než kulka, která způsobuje bolest, ale nezpůsobuje smrtelné zranění. Přesto v letech 2009 až 2012 Facebook a Twitter rozdaly celosvětově zhruba 1 miliardu šipek. Od té doby po sobě střílíme.

Sociální média dala hlas některým lidem, kteří ho dříve neměli, a usnadnila pohnat mocné lidi k odpovědnosti za jejich přečiny, a to nejen v politice, ale i v podnikání, umění, akademické sféře a jinde. Na sexuální obtěžovatele bylo možné upozorňovat v anonymních blogových příspěvcích i před Twitterem, ale těžko si představit, že by hnutí #MeToo bylo zdaleka tak úspěšné bez virálního vylepšení, které hlavní platformy nabídly. Pokřivená „odpovědnost“ sociálních médií však přinesla také nespravedlnost – a politickou dysfunkci – ve třech směrech.

Za prvé, šipky sociálních médií dávají větší moc trollům a provokatérům a zároveň umlčují dobré občany. Výzkumy politologů Alexandra Bora a Michaela Bang Petersena zjistily, že malé skupině lidí na platformách sociálních médií velmi záleží na získání statusu a jsou ochotni k tomu použít agresi. Přiznávají, že v online diskusích často nadávají, zesměšňují své oponenty a nechávají se blokovat ostatními uživateli nebo nahlašovat za nevhodné komentáře. V osmi studiích Bor a Petersen zjistili, že pobyt na internetu nezvyšuje agresivitu nebo nepřátelství většiny lidí; spíše umožňuje malému počtu agresivních lidí napadat mnohem větší soubor obětí. Bor a Petersen zjistili, že i malý počet blbců dokázal ovládnout diskusní fóra, protože neblbci se snadno odvrátí od internetových diskusí o politice. Další výzkum zjistil, že ženy a černoši jsou obtěžováni neúměrně, takže digitální veřejné prostranství je k jejich hlasům méně vstřícné.

Za druhé, šipky sociálních médií dávají větší moc a hlas politickým extrémům a zároveň snižují moc a hlas umírněné většiny. Studie „Skryté kmeny“, kterou vypracovala prodemokratická skupina More in Common, provedla v letech 2017 a 2018 průzkum mezi 8 000 Američany a identifikovala sedm skupin, které mají společné názory a chování. Ta nejvíce napravo, známá jako „oddaní konzervativci“, tvořila 6 % americké populace. Skupina nejvíce nalevo, „progresivní aktivisté“, tvořila 8 procent populace. Progresivní aktivisté byli zdaleka nejplodnější skupinou na sociálních sítích: 70 procent z nich sdílelo politický obsah v předchozím roce. Následovali oddaní konzervativci s 56 procenty.

Tyto dvě extrémní skupiny jsou si překvapivě podobné. Jsou nejbělejší a nejbohatší ze všech sedmi skupin, což naznačuje, že Amerikou zmítá boj mezi dvěma podskupinami elit, které nereprezentují širší společnost. Navíc jsou to dvě skupiny, které vykazují největší homogenitu v morálních a politických postojích. Autoři studie spekulují, že tato názorová uniformita je pravděpodobně důsledkem myšlenkové politiky na sociálních sítích: „Ti, kteří vyjadřují sympatie k názorům opačných skupin, mohou zažít zpětnou reakci ze strany své vlastní kohorty.“ Jinými slovy, političtí extremisté nestřílejí šipky jen na své nepřátele; spoustu munice vynakládají na disidenty nebo myslitele ve vlastním týmu. Sociální média tak způsobují, že politický systém založený na kompromisu se zastavuje.

A konečně, tím, že sociální média dávají každému do ruky šipkovou pistoli, zastupují každého, aby vykonával spravedlnost bez řádného procesu. Platformy jako Twitter se mění v Divoký západ, kde mstitelé nenesou žádnou odpovědnost. Úspěšný útok přitahuje příval lajků a následných útoků. Platformy se zvýšenou viralitou tak usnadňují masivní kolektivní trestání za drobné nebo smyšlené prohřešky, které má reálné důsledky, včetně ztráty zaměstnání a zahanbení nevinných lidí, kteří se dopouštějí sebevražd. Když je naše veřejné prostranství řízeno dynamikou davu neomezovanou řádným procesem, nedosáhneme spravedlnosti a inkluze; získáme společnost, která ignoruje kontext, přiměřenost, milosrdenství a pravdu.

Od admin

O autorovi a románu Díkůvzdání.